Zarząd koła przewodnik...

Zarząd koła przewodników

13 stycznia 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo–wyborcze w Kole Przewodników im. ks. Walentego Gadowskiego przy O/PTTK w Bochni. Protokół do wglądu znajduje się w biurze Oddziału. Wybrano nowy zarząd.

  Skład osobowy Koła Przewodników im. Ks. Walentego Gadowskiego
przy Oddziale PTTK w Bochni

 

 

Prezes Koła
Wojciech Pałka

 

 

Sekretarz Koła
Tomasz Fischer

 

 

Członek Zarządu Koła

Krzysztof Paduch

 

Nasz adres:
Koło Przewodników
im. ks. W. Gadowskiego
przy Oddziale PTTK w Bochni
ul. Bernardyńska 10
32–700 Bochnia

 

Oddział PTTK w Bochni

ul. Oracka 2, 32-700 Bochnia

 

Telefon: kom. 793-853-569

Email: pttkbochnia@gmail.com

Strona www: www.bochnia.pttk.pl

Nazwa banku: Bank BNP Paribas SA

Numer konta: 09 1750 0012 0000 0000 3861 3798