Gwarek Bocheński

Gwarek Bocheński

Gwarek bocheński

„Gwarek bocheński” to nazwa nowej odznaki krajoznawczej ustanowionej w bieżącym roku przez Oddział PTTK w Bochni w ramach realizacji zadania publicznego Urzędu Miasta Bochni, który w całości sfinansował wszelkie koszty ujęte w zadaniu, w tym druk książeczek odznaki i wykonanie odznak. 

Celem odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych i  kulturowych Bochni oraz promowanie innych atrakcji. Jest to odznaka jednostopniowa i może być zdobywana w dowolnym okresie czasu bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie muszą pozostawać pod opieka osób dorosłych). 

Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie (spacerując po mieście) różnych miejsc i obiektów znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Bochnia. W regulaminie zdobywania odznaki takie miejsca i obiekty podzielono na 12 kategorii, a w każdej kategorii należy zwiedzić określoną liczbę obiektów, a to:

 1. Rynek bocheński - do wyboru 3 obiekty spośród następujących: pomniki króla Kazimierza Wielkiego, fontanna, kryształy soli (trzy dowolne), zabytkowe kamieniczki, tablica ku czci rtm. Pileckiego, rzeźba gwarka, panorama Bochni wg Karlla Bernda, kapsuła czasu.
 2. Bazylika mniejsza im. św. Mikołaja – do wyboru 3 obiekty spośród następujących: dzwonnica, pomnik św. Jana Pawła II, tablica ku czci gen. J.H. Dąbrowskiego, tablica ku czci więźniów Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, tablica ku czci błg. ks. Jerzego Popiełuszki.
 3. Muzeum im. Stanisława Fischera - zwiedzenie ekspozycji i do wyboru 2 obiekty spośród następujących: pomnik Stanisława Fischera, tablica pamiątkowa „Miasto Bochnia swoim bohaterom 1920 – 1930, wirydarz muzealny.
 4. Kopalnia soli – do wyboru 5 obiektów spośród następujących: szyb Sutoris, obelisk „VIII wieków Bochni”, pomnik św. Kingi i księcia Bolesława Wstydliwego, kryształy soli, szyb Campi, maszyna parowa, pociąg (ekspozycja naziemna), kaplica św. Kingi (podziemna część kopalni), maszyna wyciągowa dwubębnowa, szyb Trinitatis, lapidarium.
 5. Planty salinarne – do wyboru 3 obiekty spośród następujących: altana, zaułek św. Mikołaja, tężna solankowa, dawne obiekty kopalniane: stajnia, kuźnia, lodownia, zamek zupny.
 6. Szlak Solny – do wyboru 5 obiektów spośród nieistniejących szybów solnych, tj. szybów: Władysław, Regis, Krakowski, Herman, Kożuszka, Gazaris, Floris, Wielki, Wojewodzia Góra, Targ, Finder, Bochneris.
 7. Pomniki i obeliski – do wyboru 5 obiektów spośród następujących: pomnik mjra Jana Kaczmarczyka („Bacy”), pomnik „Poległym za wolność 1914 – 1920”, pomnik ofiar strajku chłopskiego 1937,  pomnik ofiar terroru hitlerowskiego (cmentarz przy ul. Orackiej), pomnik gen. Leopolda Okulickiego, ściana pomnikowa na cmentarzu przy ul. Orackiej (kwatera z I wojny światowej), pomnik Zbrodni Katyńskiej.
 8. Żydowska Trasa Pamięci – do wyboru 3 obiekty spośród następujących: pomnik ofiar Holokaustu, tablica upamiętniająca Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowejpomnik ofiar rozstrzelanych przez Niemców (na cmentarzu żydowskim), Żydowska dzielnica Mieszkaniowa, budynek Judenratu i więzienia (ul. Niecała).
 9. Kaplice – do wyboru 3 obiekty spośród następujących: Kaplica MB Anielskiej (na Murowiance), kaplica św. Rozalii (przy ulicy Krakowskie Przedmieście), kaplica św. Stanisława (przy ul. Sądeckiej), kaplica MB Różańcowej (w Kolanowie)
 10. Park rodzinny Uzbornia – do wyboru 2 obiekty spośród następujących: pomnik ofiar zbrodni hitlerowskiej z 18 grudnia 1939, wieża widokowa, figura MB Niepokalanie Poczętej,
 11. Inne obiekty – do wyboru 3 obiekty spośród następujących: obelisk upamiętniający Marcina Samlickiego (przy ul. K. Brodzińskiego), pomniki na terenie cmentarza św. Rozalii (powstańców styczniowych, pomnik ponarski, pomnik dziecka utraconego), willa „Koci zamek”  (przy ul. konstytucji 3-maja), kamieniczki secesyjne  (przy ul. J. Matejki).
 12. Muzeum Motyli „Arthropoda” – zwiedzenie ekspozycji 

Odwiedzenie danego obiektu należy potwierdzić w „Książeczce wycieczek” odznaki, np.: wpisem dokonanym przez przodownika turystyki lub przewodnika, odciskiem pieczęci zwiedzanego obiektu lub obiektu znajdującego się w pobliżu, swoim zdjęciem wykonanym na tle obiektu lub w innej formie potwierdzającej jednoznacznie fakt odwiedzenia obiektu (np. fotografii kodów QR znajdujących się na tabliczkach informacyjnych, fragmentem tekstu z opisu danego obiektu itp.).

Książeczki odznaki można otrzymać bezpłatnie w biurze naszego Oddziału, które mieści się przy ulicy Orackiej 2. Po odwiedzeniu wszystkich wymaganych w regulaminie obiektów wypełnione książeczki odznaki należy dostarczyć do weryfikacji do biura Oddziału PTTK w Bochni. Po pozytywnym zweryfikowaniu wszystkich zapisów w książeczce pierwszych 100 odznak zostanie przyznane bezpłatnie, a następne odznaki za odpłatnością. 

Do podejmowania trudu zdobywania odznaki szczególnie zachęcamy dzieci i młodzież.

 

L.p.

Kategoria obiektu

Miejsca i obiekty przeznaczone do zwiedzania

Liczba obiektów do zwiedzenia

1.

Rynek bocheński

 

3

2.

Bazylika mniejsza p.w. św. Mikołaja biskupa

 

3

3.

Muzeum im. Stanisława Fischera (w tym zwiedzenie ekspozycji)

 

2

4.

Kopalnia soli

 

5

5.

Planty salinarne

 

3

6.

Szlak solny

 

5

7.

Pomniki i obeliski

 

5

8.

Żydowska Trasa Pamięci

 

3

9.

Kaplice

 

3

10.

Park rodzinny „Uzbornia”

 

2

11.

Inne

 

3

12.

Muzeum Arthropoda

 

1

Dni Bochni 2023 - pierwsza wycieczka propagująca odznakę

 

 

Oddział PTTK w Bochni

ul. Oracka 2, 32-700 Bochnia

 

Telefon: kom. 793-853-569

Email: pttkbochnia@gmail.com

Strona www: www.bochnia.pttk.pl

Nazwa banku: Bank BNP Paribas SA

Numer konta: 09 1750 0012 0000 0000 3861 3798