Odznaka Turystyczna Di...

Odznaka Turystyczna Disney i PTTK

Odznaka Turystyczna Disney i PTTK

 

Zachęcamy najmłodszych turystów do zdobywania odznak „Miki i Donald: Na rowerze dookoła świata”. Mogą ją zdobywać dzieci, podczas wycieczek turystycznych do 12r.ż. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i do ruszenia na turystyczne szlaki.

 

Odznaka Turystyczna Disney i PTTK Regulamin

 

1.Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako partner merytoryczny akcji „Miki i Donald: Na rowerze dookoła świata” organizowanej przez The Walt Disney Company (Polska) ustanawia Odznakę Turystyczną Disney i PTTK zwaną dalej Odznaką.

2.Celem Odznaki jest popularyzacja wielopokoleniowej turystyki rodzinnej, a zwłaszcza propagowanie turystyki wśród osób najmłodszych.

3.Odznaka ustanowiona jest w dwóch stopniach:- Odznaka Turystyczna Mikiego, - Odznaka Turystyczna Donalda. Wzór odznak stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

4.Odznaka przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 12 roku życia i można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich.

5.Odznakęmożna zdobywać podczas wycieczek (rodzinnych, szkolnych lub środowiskowych) realizowanych w różnych dyscyplinach turystyki: pieszej nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, żeglarskiej, jeździeckiej, samochodowo – autokarowej oraz w ramach imprez na orientację.

6.Kolejność zdobywania poszczególnych stopni Odznaki jest dowolna. Warunkiem przyznania Odznaki w danym stopniu, jest udział w roku 2012 w 4 wycieczkach zrealizowanych w ramach minimum 2 dyscyplin wymienionych punkcie 5 .

7.W ramach akcji „Miki i Donald: Na rowerze dookoła świata”, za zdobycie i zweryfikowanie Odznaki w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2012 roku, uczestnik otrzyma dodatkowe 250 kilometrów dla swojej drużyny za każdy zweryfikowany stopień. W relacji z wycieczki na stronie akcji, należy podać nr weryfikacji i nazwę oddziału w którym weryfikacja miała miejsce.

8.Młody turysta zdobywając odznakę, prowadzi jej książeczkę w dowolnej formie. Każda wycieczka powinna być udokumentowana wpisem zawierającym: datę, przebytą trasę i czas jej trwania. Wpisu do książeczki może dokonać opiekun.

9.Potwierdzenia uczestnictwa w wycieczkach, dokonuje w książeczce pełnoletni opiekun. Zachęca się by młody turysta w książeczce wykonywał rysunki, wklejał zdjęcia lub bilety wstępu, zbierał ozdobne pieczątki z wycieczek itp.

10.Po odbyciu wymaganej ilości wycieczek, odznakę weryfikują i przyznają Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. Oddziały mogą scedować to prawo na oddziałowe komisje lub referaty weryfikacyjne dowolnych odznak turystycznych bądź krajoznawczych.

11.Pierwsze 2000 dzieci, które zdobędą Odznakę, otrzyma ją bezpłatnie w Oddziałach PTTK . Przygotowanych zostało 1000 Odznak Turystycznych Mikiego i 1000 Odznak Turystycznych Donalda.

12.Odznakę można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami PTTK. Szczególnie zachęca się do zdobywania Dziecięcej Odznaki Turystycznej.

13.PTTK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.

14.Interpretacja regulaminu Odznaki należy do Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.

15.Regulamin niniejszy zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 312/XVII/2012 z dnia 25 lutego 2012 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Książeczka okładka

Książeczka tył

 

Oddział PTTK w Bochni

ul. Oracka 2, 32-700 Bochnia

 

Telefon: kom. 793-853-569

Email: pttkbochnia@gmail.com

Strona www: www.bochnia.pttk.pl

Nazwa banku: Bank BNP Paribas SA

Numer konta: 09 1750 0012 0000 0000 3861 3798