Członkostwo

Członkostwo

Aby zapisać się do PTTK należy wypełnić
deklarację (znajdującą się na dole strony), załączyć dwa zdjęcia oraz
opłacić wpisowe i składkę członkowską za dany rok
.

Koszt składki w 2024 roku to:


84,00 zł - dla osób opłacających składkę normalną

57,00 zł - dla osób opłacających składkę ulgową

39,00 zł - dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową

 Jednorazowe wpisowe w 2023 roku:

21,00 zł - dla osób opłacających składkę normalną,

12,00 zł - dla osób opłacających składkę ulgową,

9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.Członkowie PTTK  z aktualnie opłaconą składką członkowską
są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwego wypadku
24 h/dobę na terytorium Europy.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również świadczenia
z tytułu śmierci ubezpieczonego

Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską
w Oddziale PTTK w Bochni korzystają z ulgi podczas
uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Odział. Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty;

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, są:
1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni,
5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.


Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, są:
1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

 

 


                                                                
                                                           Zarząd Oddziału PTTK
                                                           w Bochni

 

 Deklaracja do pobrania

 

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dla członków PTTK

 

Informacje o ubezpieczeniu NNW

 

»»» Członkostwo w PTTK

 

Oddział PTTK w Bochni

ul. Oracka 2, 32-700 Bochnia

 

Telefon: kom. 793-853-569

Email: pttkbochnia@gmail.com

Strona www: www.bochnia.pttk.pl

Nazwa banku: Bank BNP Paribas SA

Numer konta: 09 1750 0012 0000 0000 3861 3798