Razem Można Lepiej

Razem Można Lepiej

FOTORELACJA Z WYCIECZKI - 14 09 2022
DO CZCHOWA NA BASZTĘ I JAŚKOWEGO SADU. 

 

Nasz oddział realizuje Projekt Razem Możemy Więcej, który jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 

 

 

Oddział PTTK w Bochni

ul. Oracka 2, 32-700 Bochnia

 

Telefon: kom. 793-853-569

Email: pttkbochnia@gmail.com

Strona www: www.bochnia.pttk.pl

Nazwa banku: Bank BNP Paribas SA

Numer konta: 09 1750 0012 0000 0000 3861 3798