"102 Wyspy&am...

"102 Wyspy" Beskidu Wyspowego

REGULAMIN ODZNAKI

„102 Wyspy” Beskidu Wyspowego

 

 1

Odznaka „102 Wyspy”Beskidu Wyspowego  jest odznaką  Forum Gmin Beskidu Wyspowegoi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Bochnia.

2

Odznakę„102 Wyspy” Beskidu Wyspowego  ustanawia się w celu popularyzacji górskiej turystyki pieszej w Beskidzie Wyspowym oraz  poznawania jego walorów krajoznawczych , przyrodniczych i kulturowych.

3

Odznaka „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego  jest odznaką jednostopniową.

4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 11 sierpnia  2021 r.

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

Okres zdobywania Odznaki nie jest ograniczony.

5

Odznakę„102 Wyspy” Beskidu Wyspowego  uzyskuje się poprzez zdobycie 102 szczytów Beskidu Wyspowego leżących w granicach gmin tworzących Forum Gmin Beskidu Wyspowego  wymienionych w załączonym na końcu regulaminu wykazie.

6

Szczyty można zdobywać dowolną trasą, indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych.

7

Do dokumentacji zdobywania Odznaki służy książeczka GOT PTTK, do której, analogicznie jak dla GOT PTTK, wpisuje się daty i trasy swoich wycieczek na „102 Wyspy”  Beskidu Wyspowego.

Potwierdzeniem zdobycia poszczególnych szczytów zaliczanych do „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego  są fotografie zrobione na zdobytych szczytach, na których powinien się znajdować turysta zdobywający Odznakę oraz tabliczka informacyjna z nazwą szczytu, oraz skany kodów QR , które znajdują się na tabliczkach informacyjnych.  Kody QR i zdjęcia można przedstawić   do potwierdzenia na telefonie lub przesłać e-mailem:pttkbochnia@gmail.com

 8

Turysta ubiegający się o Odznakę „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego  po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymaganych szczytów przedstawia swoją książeczkę GOT PTTK do weryfikacji w PTTK Odział w Bochni .

Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.

9

Książeczka GOT PTTK z dokumentacją wycieczek do Odznaki „102 Wyspy’  Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” oraz potwierdzeniem przyznania odznaki jest zarazem legitymacją uprawniającą do jej nabycia i noszenia.

Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej  PTTK Oddział Bochnia i Odkryj Beskid Wyspowy.

 10

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga PTTK Oddział w Bochni i Forum Gmin Beskidu Wyspowego.

11

Powyższy regulamin został uchwalony  w dniu 11 sierpnia 2021 roku.

 

 

 

WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI

„102 WYSPY” BESKIDU WYSPOWEGO

 1. Adamczykowa   612 m npm
 2. Babia Góra 728 m npm
 3. Bąkowiec 599 m npm
 4. Białowodzka Góra 616 m npm
 5. Borek 561 m npm
 6. Bydłoniowa 644 m npm
 7. Chełm 789 m npm
 8. Chełm 648 m npm
 9. Cichoń 926 m npm
 10. Ciecień 830 m npm
 11. Cubla Góra 564 m npm
 12. Cuprówka 793 m npm
 13. Czarny Dział 673 m npm
 14. Ćwilin 1072 m npm
 15. Dalna Góra 616 m npm
 16. Dzielec 626 m npm
 17. Dzielec 650 m npm
 18. Golców 752 m npm
 19. Góra Zyndrama 410 m npm
 20. Grodzisko 618 m npm
 21. Groń 743 m npm
 22. Grunwald 513 m npm
 23. Grzebień 679 m npm
 24. Hala 911 m npm
 25. Jabłoniec 620 m npm
 26. Jasień 1063 m npm
 27. Jasieńczyk 860 m npm
 28. Jastrząbka 561 m npm
 29. Jaworz 918 m npm
 30. Jeżowa Woda 896 m npm
 31. Jodłowiec Wielki482 m npm
 32. Kamiennik 827 m npm
 33. Kamionna 801 m npm
 34. Kamionka 580 m npm
 35. Kiczora 725 m npm
 36. Kiczora 900 m npm
 37. Kiczora Kamienicka 1007 m npm
 38. Klończyk 812 m npm
 39. Kobyła 611 m npm
 40. Korab 727 m npm
 41. Kostrza 720 m npm
 42. Krzystonów 1013 m npm
 43. Księża Góra 643 m npm
 44. Kuklacz 701 m npm
 45. Kutrzyca 1053 m npm
 46. Lubogoszcz 967 m npm
 47. Lubogoszcz Zachodni 953 m npm
 48. Lubomir 902 m npm
 49. Luboń Mały 869 m npm
 50. Luboń Wielki 1023 m npm
 51. Łopień 960 m npm
 52. Łopusze Wschodnie 601 m npm
 53. Łopusze Zachodnie 657 m npm
 54. Łysa Góra 781 m npm
 55. Łysina 891 m npm
 56. Łyżka 802 m npm
 57. Mała Góra 883 m npm
 58. Miejska Góra 716 m npm
 59. Miznówka 968 m npm
 60. Modyń 1029 m npm
 61. Mogielica 1170 m npm
 62. Myszyca 872 m npm
 63. Ogorzała 805 m npm
 64. Okowaniec 803 m npm
 65. Okrągła 625 m npm
 66. Ostra 925 m npm
 67. Ostra 780 m npm
 68. Ostra Góra 483 m npm
 69. Paproć 640 m npm
 70. Pasierbiecka Góra764 m npm
 71. Patryja 763 m npm
 72. Pępówka 774 m npm
 73. Piechówka 623 m npm
 74. Piekło 652 m npm
 75. Polana Łąki 1000 m np.m
 76. Polczakówka (Królewska Góra) 588 m npm
 77. Potaczkowa 745 m npm
 78. Sałasz 905 m npm
 79. Sarczyn 762 m npm
 80. Skalica 624 m npm
 81. Skiełek 749 m npm
 82. Spleźnia 729 m npm
 83. Stronia 665 m npm
 84. Strzałba 653 m npm
 85. Szczebel 976 m npm
 86. Szklarnia 586 m npm
 87. Śliwnik 618 m npm
 88. Śnieżnica 1007 m npm
 89. Świerczek 734 m npm
 90. Świnna Góra 611 m npm
 91. Trzy Kopce 893 m npm
 92. Uklejna 681 m npm
 93. Urbania Góra 673 m npm
 94. Wielka Góra 752 m npm
 95. Wielki Wierch 1016 m npm
 96. Wierzbanowska Góra 778 m npm
 97. Witów 720 m npm
 98. Worecznik 559 m npm
 99. Zbludzkie Wierchy 680 m npm
 100. Zębalowa 858 m npm
 101. Zęzów 695 m npm
 102. Złote Wierchy 536 m npm

 

Uwaga: do skanowania kodów QR można używać dowolnej aplikacji , po skanowaniu kodu QR na tabliczce ze szczytem pokaże się info o szczycie i Beskidzie Wyspowym, natomiast w historii skanu będzie uwidoczniony szczyt i data. Do weryfikacji do PTTK Oddział w Bochni  należy przesłać książeczkę GOT PTTK z opisanymi trasami , zdjęcia ze słupkami można wkleić do książeczki/ przy okazji będzie pamiątka na lata/, zdjęcia i skany kodów QR można również przesłać e-mailem: pttkbochnia@gmail.com

 

Oddział PTTK w Bochni

ul. Oracka 2, 32-700 Bochnia

 

Telefon: kom. 793-853-569

Email: pttkbochnia@gmail.com

Strona www: www.bochnia.pttk.pl

Nazwa banku: Bank BNP Paribas SA

Numer konta: 09 1750 0012 0000 0000 3861 3798