Dziecięca Odznaka Tury...

Dziecięca Odznaka Turystyczna

Zapraszamy najmłodszych turystów wraz z rodzicami na szlaki turystyczne.

 

Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK - regulamin

 1. Dziecięca Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (DOT PTTK), została ustanowiona w roku 2009 przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie, na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK,
  w ramach realizacji „Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK”.
  2. Celem odznaki jest popularyzacja wielopokoleniowej turystyki rodzinnej,
  a zwłaszcza propagowanie turystyki wśród osób najmłodszych.
  3. DOT PTTK przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 10 roku życia,
  i można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich.
  4. DOT PTTK można zdobywać podczas wycieczek (rodzinnych, szkolnych lub środowiskowych) realizowanych w następujących dyscyplinach turystyki: pieszej nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, narciarskiej, żeglarskiej, jeździeckiej, samochodowo – autokarowej oraz w ramach imprez na orientację.
  Warunkiem przyznania odznaki jest udział w 4 wycieczkach, realizowanych w ramach minimum 2 dyscyplin w dowolnym czasie.
  5. Młody turysta zdobywając odznakę, prowadzi książeczkę DOT PTTK w dowolnej formie. Każda wycieczka powinna być dokumentowana wpisem zawierającym: datę, dyscyplinę turystyki, przebytą trasę i czas jej trwania. Wpisu do książeczki może dokonać opiekun.
  6. Potwierdzenia uczestnictwa w wycieczkach, dokonuje w książeczce pełnoletni opiekun.
  Młody turysta może w książeczce zbierać ozdobne pieczątki z wycieczek, bilety wstępu itp.
  7. Po odbyciu wymaganej ilości wycieczek, odznakę weryfikują i przyznają Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na terenie całego kraju.
  Oddziały mogą scedować to prawo na oddziałowe komisje lub referaty dowolnych odznak turystycznych bądź krajoznawczych.
  8. Odznakę można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami PTTK.
  9. Interpretacja regulaminu DOT PTTK należy do ZG PTTK w Warszawie.

 

Uwaga:

Książeczka Dziecięcej Odznaki Turystycznej

Koszt odznaki wynosi 14 zł + przesyłka pocztowa 10 zł

 

Oddział PTTK w Bochni

ul. Oracka 2, 32-700 Bochnia

 

Telefon: kom. 793-853-569

Email: pttkbochnia@gmail.com

Strona www: www.bochnia.pttk.pl

Nazwa banku: Bank BNP Paribas SA

Numer konta: 09 1750 0012 0000 0000 3861 3798