Zapraszamy do członkos...

Zapraszamy do członkostwa

Zapraszamy do członkostwa

brak kategorii

PTTK Bochnia

2021-01-25

ZAPRASZAMY  DO  PTTK

Aby zapisać się do PTTK należy wypełnić
deklarację, załączyć dwa zdjęcia oraz
opłacić wpisowe i składkę członkowską za dany rok


Koszt składki to:
 normalna      -   65,00 zł

 ulgowa         -   40,00 zł

Jednorazowe wpisowe

 normalne    -  20,00 zł.
 ulgowe        -   10,00 zł.

Członkowie PTTK  z aktualnie opłaconą składką członkowską
są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwego wypadku
24 h/dobę na terytorium Europy.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również świadczenia
z tytułu śmierci ubezpieczonego

Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską
w Oddziale PTTK w Bochni korzystają z ulgi podczas
uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Odział. Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty;
                                                                
                                                           Zarząd Oddziału PTTK
                                                           w Bochni