Babia Góra Żywiecka Ko...

Babia Góra Żywiecka Korona Beskidów

Babia Góra Żywiecka Korona Beskidów

brak kategorii

PTTK Bochnia

2022-09-04

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

 Oddział w Bochni

zaprasza

 

 

4. 09. 2022

BABIA GÓRA


Żywiecka Korona Beskidów

 

program:


przeł. Krowiarki – Perć Akademików – Babia Góra Diablak 1725 m n.p.m. - Stańcowa


przejście piesze 5 godz. 12 km 22 pkt GOT, ↑ 804, ↓ 936


wyjazd:

6:45 z Brzeska parking przy Intermarche
7:00 z Bochni parking koło kościółka szkolnego


powrót około godz. 20:00


Koszt uczestnictwa:

Członkowie PTTK  – 90 zł

Sympatycy – 100 zł


Członkowie PTTK z opłaconą składką mają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.

W tej kwocie:
opieka przewodnika;
przewóz uczestników, opłaty drogowe i parkingowe;


koszt dodatkowy wstęp do Babiogórskiego Parku : 8zł/4zł


Zapisy z równoczesną wpłatą kosztów wycieczki (do 3 dni) oraz szczegółowe informacje w biurze Oddziału.

Numer konta do wpłat:

Bank BNP Paribas SA 09 1750 0012 0000 0000 3861 3798

 

Zapisując się na imprezę uczestnicy akceptują jej regulamin.

Biuro Oddziału PTTK
ul. Bernardyńska 10, 32–700 Bochnia

tel. 14 612 27 62, 793 853 569 e–mail:  pttkbochnia@gmail.com

Regulamin

1. Młodzież do lat 18. może wziąć udział tylko pod opieką osób dorosłych.
2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne!
3. Zapisując się na wyjazd każdy uczestnik akceptuje zawarte w ofercie warunki oraz wyraża zgodę na
publikowanie zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej PTTK O/Bochnia, podmiotów
współpracujących czy lokalnych portalach informacyjnych.

4. Organizatorzy nie zwracają kosztów wycieczki osobom zgłoszonym i przyjętym na imprezę, które nie
wzięły w niej udziału.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty.
6. Kierownictwo imprezy nie przejmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie
wycieczki, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu i zmiany programowe należą do kierownictwa wycieczki.
8. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się uczestnicy
mogą być wykluczeni z imprezy.
9. Ubiór odpowiedni do pory roku i warunków pogodowych, warto zabrać ze sobą termos z ciepłą
herbatą oraz dużo dobrego humoru 
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wędrówek w zależności od warunków
atmosferycznych!

Do zobaczenia na szlaku :)