Skrzyczne - Żywiecka Korona Beskidów

Skrzyczne - Żywiecka Korona Beskidów

Skrzyczne - Żywiecka Korona Beskidów

2022-08-07 06:45 - 20:00

Miejsce: Skrzyczne

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

Oddział w Bochni 

zaprasza na wycieczkę


7.08.2022

Skrzyczne


Beskid Śląski
Żywiecka Korona Beskidów

 

PROGRAM: przejście piesze na trasie


Cienków Wisła – Gawlasi 1075 - Zielony Kopiec 1154 – Malinowska Skała 1152 Kopa Skrzyczeńska 1189 – Małe Skrzyczne 1211- Skrzyczne 1257 (schronisko) - Lipowa, Ostre

5,30 godz. 17 km, 23 pkt GOT, ↑797 m, ↓ 976 m

WYJAZD:

6:45 z Brzeska parking przy Intermarche
7:00 z Bochni parking koło kościółka szkolnego

powrót około godz. 20:00

CENA: Członkowie PTTK – 90 zł Sympatycy – 100


Członkowie PTTK z opłaconą składką mają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.

W tej kwocie:
- opieka przewodnika (AK)
- przewóz uczestników

- niespodzianka

Zapisy z równoczesną wpłatą kosztów wycieczki oraz szczegółowe informacje w biurze Oddziału.

 

Zapisując się na imprezę uczestnicy akceptują jej regulamin.

Biuro Oddziału PTTK
ul. Bernardyńska 10, 32–700 Bochnia

tel. 14 612 27 62, 793 853 569 e–mail: pttkbochnia@interia.pl

Regulamin

1. Młodzież do lat 18. może wziąć udział tylko pod opieką osób dorosłych.

2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne!
3. Zapisując się na wyjazd każdy uczestnik akceptuje zawarte w ofercie warunki oraz wyraża zgodę na
publikowanie zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej PTTK O/Bochnia, podmiotów
współpracujących czy lokalnych portalach informacyjnych.
4. Organizatorzy nie zwracają kosztów wycieczki osobom zgłoszonym i przyjętym na imprezę, które nie wzięły
w niej udziału.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty.
6. Kierownictwo imprezy nie przejmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie wycieczki,
zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu i zmiany programowe należą do kierownictwa wycieczki.
8. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się uczestnicy mogą być
wykluczeni z imprezy.
9. Ubiór odpowiedni do pory roku i warunków pogodowych, warto zabrać ze sobą termos z ciepłą herbatą oraz
dużo dobrego humoru
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wędrówek w zależności od warunków atmosferycznych!

Do zobaczenia na szlaku :)

 

Dodaj do kalendarza 2022-08-07 06:45:00 2022-08-07 20:00:00 Europe/Warsaw Skrzyczne - Żywiecka Korona Beskidów Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Bochni  zaprasza na wycieczkę 7.08.2022 Skrzyczne Beskid Śląski Żywiecka Korona Beskidów   PROGRAM: przejście piesze na trasie Cienków Wisła – Gawlasi 1075 - Zielony Kopiec 1154 – Malinowska Skała 1152 Kopa Skrzyczeńska 1189 – Małe Skrzyczne 1211- Skrzyczne 1257 (schronisko) - Lipowa, Ostre 5,30 godz. 17 km , 23 pkt GOT, ↑ 797 m, ↓ 976 m WYJAZD: 6:45 z Brzeska parking przy Intermarche 7:00 z Bochni parking… Skrzyczne PTTK Bochnia pttkbochnia@gmail.com