Kurs Przewodników Beskidzkich

Kurs Przewodników Beskidzkich

Kurs Przewodników Beskidzkich

2022-12-23 07:00 - 15:00

KURS PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH

Oddział PTTK w Bochni zamierza zorganizować kurs przewodników beskidzkich.

Kurs miałby być przeprowadzony w czasie: wiosna 2023 – lato 2024. Absolwenci kursu mogliby przystąpić do egzaminu państwowego najwcześniej w jesieni 2024 roku.

Zgodnie z art. 21.1.b ustawy z dnia 29.08.1997 o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych uprawnienia państwowe przewodnika beskidzkiego może uzyskać , po zdaniu egzaminu zorganizowanym przez Marszałka województwa (podkarpackiego, małopolskiego lub śląskiego), osoba, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
  • posiada minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne dla obszaru górskiego Beskidów.

Wymóg ukończenia 18 lat i posiadania wykształcenia średniego dotyczy terminu przystąpienia do egzaminu. Dlatego w kursie mogą uczestniczyć (za osobną zgodą rodziców) także uczniowie ostatnich i przedostatnich klas szkół średnich. 

W programie kursu jest 150 godzin wykładów (prowadzonych w systemie stacjonarnym, 3-4 godziny tygodniowo) i 40 dni wycieczkowych. Orientacyjny koszt kursu, to: 1500 zł + płatny dodatkowo każdorazowy koszt wycieczek (w tym: autobus, przewodnik – instruktor, noclegi przy wycieczkach wielodniowych – około 100 zł/dzień). Uczestnictwo w wykładach i wycieczkach jest obowiązkowe. Przewidujemy płatność ratalną kosztów kursu. 

Warunkiem zorganizowania kursu jest zgłoszenie się minimum 30 kandydatów na przewodników. Po zakończeniu rekrutacji ostateczna decyzja o zorganizowaniu (lub nie) kursu zostanie podjęta w terminie do 31. grudnia br. 

Zgłoszenia na kurs można dokonać za pośrednictwem formularza link: https://forms.gle/v689zcDfeLnRwXQs7

 

Wpłatę zaliczki na poczet kursu w kwocie 200 zł

na konto PTTK Oddział w Bochni

Bank PNB Paribas SA: 09 1750 0012 0000 0000 3861 3798 

w terminie do 23 grudnia br.

W przypadku niewystarczającej liczby osób chętnych na kurs kwota zaliczki zostanie zwrócona do dn. 15 stycznia 2023 r. 

 

                                                                      Zarząd Oddziału PTTK w Bochni

Dodaj do kalendarza 2022-12-23 07:00:00 2022-12-23 15:00:00 Europe/Warsaw Kurs Przewodników Beskidzkich KURS PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH Oddział PTTK w Bochni zamierza zorganizować kurs przewodników beskidzkich. Kurs miałby być przeprowadzony w czasie: wiosna 2023 – lato 2024 . Absolwenci kursu mogliby przystąpić do egzaminu państwowego najwcześniej w jesieni 2024 roku. Zgodnie z art. 21.1.b ustawy z dnia 29.08.1997 o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych uprawnienia państwowe przewodnika beskidzkiego może uzyskać , po zdaniu egzaminu zorganizowanym przez Marszałka województwa (podkarpackiego, małopolskiego lub śląskiego), osoba, która: ukończyła… brak lokalizacji PTTK Bochnia pttkbochnia@gmail.com