Kurs Przewodników Besk...

Kurs Przewodników Beskidzkich

Kurs Przewodników Beskidzkich

PTTK Bochnia

2022-11-21

KURS PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH

Oddział PTTK w Bochni zamierza zorganizować kurs przewodników beskidzkich.

Kurs miałby być przeprowadzony w czasie: wiosna 2023 – lato 2024. Absolwenci kursu mogliby przystąpić do egzaminu państwowego najwcześniej w jesieni 2024 roku.

Uprawnienia państwowe przewodnika beskidzkiego może uzyskać, po zdaniu egzaminu zorganizowanym przez Marszałka województwa (podkarpackiego, małopolskiego lub śląskiego), osoba, która:

- ukończyła 18 lat,

- nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,

- posiada minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne dla obszaru górskiego Beskidów.

Wymóg ukończenia 18 lat i posiadania wykształcenia średniego dotyczy terminu przystąpienia do egzaminu. Dlatego w kursie mogą uczestniczyć (za osobną zgodą rodziców) także uczniowie ostatnich i przedostatnich klas szkół średnich. 

W programie kursu jest 150 godzin wykładów (prowadzonych w systemie stacjonarnym lub online) i 40 dni wycieczkowych.

Orientacyjny koszt kursu, to: 1500 zł + płatny dodatkowo każdorazowy koszt wycieczek (w tym: autobus, przewodnik – instruktor, noclegi przy wycieczkach wielodniowych – około 100 zł/dzień). Uczestnictwo w wykładach i wycieczkach jest obowiązkowe. Przewidujemy płatność ratalną kosztów kursu. 

Warunkiem zorganizowania kursu jest zgłoszenie się minimum 30 kandydatów na przewodników. Po zakończeniu rekrutacji ostateczna decyzja o zorganizowaniu (lub nie) kursu zostanie podjęta w terminie do 31. grudnia br. 

Zgłoszenia na kurs można dokonać za pośrednictwem formularza link: https://forms.gle/v689zcDfeLnRwXQs7

 

Wpłatę zaliczki na poczet kursu w kwocie 200 zł

na konto PTTK Oddział w Bochni

Bank PNB Paribas SA: 09 1750 0012 0000 0000 3861 3798 

w terminie do 23 grudnia br.

W przypadku niewystarczającej liczby osób chętnych na kurs kwota zaliczki zostanie zwrócona do dn. 15 stycznia 2023 r. 

 

                                                                      Zarząd Oddziału PTTK w Bochni