Odznaka Jubileuszowa 70 ...

Odznaka Jubileuszowa 70 lat poznajemy Polskę z PTTK


Zapraszamy do zdobywania nowej Odznaki Jubileuszowej „70 lat poznajemy Polskę z PTTK”, którą przyznaje się po uzyskaniu dowolnego stopnia odznaki turystycznej lub krajoznawczej ustanowionej przez PTTK i jego jednostki terenowe.

 

Regulamin Odznaki Jubileuszowej

„70 lat poznajemy Polskę z PTTK”

 

W związku z przypadającą w 2020 r. siedemdziesiątą rocznicą połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego  oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego  i powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) Prezydium Zarządu Głównego PTTK ustanawia Odznakę Jubileuszową „70 lat poznajemy Polskę z PTTK”.

 

  1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści.
  2. Odznaka jest jednostopniowa i może być zdobywana wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Odznakę przyznaje się za spełnienie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2021. r. wymogów regulaminowych pozwalających na uzyskanie dowolnego stopnia odznaki turystycznej lub krajoznawczej ustanowionej przez PTTK i jego jednostki terenowe.
  4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
  5. Odznakę przyznają referaty weryfikacyjne posiadające uprawnienia do weryfikacji odznak odpowiedniej dyscypliny turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczych.
  6. Prezydium ZG PTTK może nadać odznakę bez konieczności spełnienia wymogów dla jej zdobycia .
  7. Dystrybucją Odznaki zajmuje się Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków. Zdobywający Odznakę ponosi koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.
  8. Autorką znaku graficznego Odznaki jest Natalia Figiel.
  9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium Zarządu Głównego PTTK.
  10. Regulamin Odznaki został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 111/XIX/2020 z dnia 16 lipca 2020 r.

 Koszt odznaki: 15 zł + przesyłka pocztowa 10 zł

 

Oddział PTTK w Bochni

ul. Bernardyńska 10, 32-700 Bochnia

 

Telefon: kom. 793-853-569 lub 14 612-27-62

Email: pttkbochnia@gmail.com

Strona www: www.bochnia.pttk.pl

Nazwa banku: Bank BNP Paribas SA

Numer konta: 09 1750 0012 0000 0000 3861 3798