Członkostwo

Członkostwo

Aby zapisać się do PTTK należy wypełnić
deklarację (znajdującą się na dole strony), załączyć dwa zdjęcia oraz
opłacić wpisowe i składkę członkowską za dany rok


Koszt składki to:
 normalna      -   65,00 zł

 ulgowa         -   40,00 zł

Jednorazowe wpisowe

 normalne    -  20,00 zł.
 ulgowe        -   10,00 zł.

Członkowie PTTK  z aktualnie opłaconą składką członkowską
są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwego wypadku
24 h/dobę na terytorium Europy.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również świadczenia
z tytułu śmierci ubezpieczonego

Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską
w Oddziale PTTK w Bochni korzystają z ulgi podczas
uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Odział. Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty;
                                                                
                                                           Zarząd Oddziału PTTK
                                                           w Bochni

 

 

 

»»» Członkostwo w PTTK

 

Oddział PTTK w Bochni

ul. Bernardyńska 10, 32-700 Bochnia

 

Telefon: kom. 793-853-569 lub 14 612-27-62

Email: pttkbochnia@gmail.com

Strona www: www.bochnia.pttk.pl

Nazwa banku: Bank BNP Paribas SA

Numer konta: 09 1750 0012 0000 0000 3861 3798