03.01.2021

03.01.2021

03.01.2021

brak kategorii

2021-01-03 08:00 - 17:00

Miejsce: Lubomir

 

 03.01.2021 niedziela

 

            Wyjazd:  godz. 8:00 – z Brzeska parking przy Intermarche

                           Godz. 8:15 – z Bochni parking koło kościółka szkolnego

                 

Przejście piesze: przeł. Jaworzyce – Lubomir (szczyt do Korony Beskidów) – przeł. Sucha (wiata, ognisko)- Kamiennik - czas przejścia 3,5 h; 11 km; GOT  15

 

Mile widziane stroje karnawałowe.

powrót około godz. 17: 00

Zapisy oraz dodatkowe informacje
w biurze Oddziału PTTK
tel. 14 612 27 62, 793 853 569 e–mail: 
pttkbochnia@interia.pl

Koszt uczestnictwa:

Członkowie PTTK  –  50 zł

Pozostali –  55 zł

 

Uczestnicy wycieczek są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących
zaleceń związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19

  

Członkowie PTTK z opłaconą składką mają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

Regulamin:

  • Młodzież do lat 18. może wziąć udział tylko pod opieką osób dorosłych.
  • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne!
  • Zapisując się na wyjazd każdy uczestnik akceptuje zawarte w ofercie warunki oraz wyraża zgodę na publikowanie zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej PTTK O/Bochnia, podmiotów współpracujących czy lokalnych portalach informacyjnych.
  • Organizatorzy nie zwracają kosztów wycieczki osobom zgłoszonym i przyjętym na imprezę, które nie wzięły w niej udziału.
  • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty.
  • Kierownictwo imprezy nie przejmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie wycieczki, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu i zmiany programowe należą do kierownictwa wycieczki.
  • Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się uczestnicy mogą być wykluczeni z imprezy.
  • Ubiór odpowiedni do pory roku i warunków pogodowych, warto zabrać ze sobą termos z ciepłą herbatą oraz dużo dobrego humoru
  • Uprzejmie informujemy uczestników wycieczek organizowanych przez Oddział PTTK w Bochni; że po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym danego uczestnika na wycieczkę, należy dokonać wymaganej wpłaty w ciągu 2 dni w przeciwnym razie osoba ta zostanie skreślona z listy wycieczki.

 

Dodaj do kalendarza 2021-01-03 08:00:00 2021-01-03 17:00:00 Europe/Warsaw 03.01.2021    03.01.2021 niedziela               Wyjazd:  godz. 8:00 – z Brzeska parking przy Intermarche                            Godz. 8:15 – z Bochni parking koło kościółka szkolnego                   Przejście piesze: p rzeł. Jaworzyce – Lubomir (szczyt do Korony Beskidów) – przeł. Sucha ( wiata, ognisko) - Kamiennik - czas przejścia 3,5 h; 11 km; GOT  15   Mile widziane stroje karnawałowe. powrót około godz. 17: 00 Zapisy oraz dodatkowe informacje w biurze Oddziału PTTK tel. 14… Lubomir PTTK Bochnia pttkbochnia@gmail.com