XII Turystyczna Pielgrzy...

XII Turystyczna Pielgrzymka Oddziału PTTK w Bochni

XII Turystyczna Pielgrzymka Oddziału PTTK w Bochni

brak kategorii

PTTK Bochnia

2021-03-18

Oddział PTTK w Bochni

zaprasza na

XII Turystyczną Pielgrzymkę

Oddziału PTTK w Bochni,

która odbędzie się w niedzielę 11 kwietnia 2021r.

pod hasłem

 „Bóg, ludzie i góry”

 

Wyjazd:

o godz. 7:40 z Brzeska Parking pod Inter Marshe

o godz. 8:00 z parkingu pod kościołem szkolnym.  

W programie:

 • symboliczny cmentarz Ludzi Gór na „Jackowej Pościeli” (w paśmie Radziejowej),
 • plac św. Jana Pawła II w Piwnicznej z kapliczkami symbolizującymi ważne wydarzenia ewangeliczne, które miały miejsce w górach,
 • piesza wędrówka na Bucznik (tutaj odbędzie się Msza św. polowa w Górskiej Kaplicy Narodu Polskiego – celebruje ks. Krzysztof Czech, były wikariusz parafii św. Mikołaja w Bochni, a obecny proboszcz parafii Narodzenia NMP w Piwnicznej Zdroju)

Powrót do Bochni: ok. godz. 19:00.

 

Koszt uczestnictwa:

Członkowie PTTK  –  70 zł (opłacone składki na 2021 rok)

Sympatycy–  75 zł

 

Można u nas płacić BONEM TURYSTYCZNYM

 

Uczestnicy wycieczek są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących
zaleceń związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19

 

Członkowie PTTK z opłaconą składką mają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

Regulamin:

 • Młodzież do lat 18. może wziąć udział tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne!
 • Zapisując się na wyjazd każdy uczestnik akceptuje zawarte w ofercie warunki oraz wyraża zgodę na publikowanie zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej PTTK O/Bochnia, podmiotów współpracujących czy lokalnych portalach informacyjnych.
 • Organizatorzy nie zwracają kosztów wycieczki osobom zgłoszonym i przyjętym na imprezę, które nie wzięły w niej udziału.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty.
 • Kierownictwo imprezy nie przejmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie wycieczki, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu i zmiany programowe należą do kierownictwa wycieczki.
 • Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się uczestnicy mogą być wykluczeni z imprezy.
 • Ubiór odpowiedni do pory roku i warunków pogodowych, warto zabrać ze sobą termos z ciepłą herbatą oraz dużo dobrego humoru
 • Członkowie PTTK z opłaconą składką mają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Uprzejmie informujemy uczestników wycieczek organizowanych przez Oddział PTTK w Bochni; że po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym danego uczestnika na wycieczkę, należy dokonać wymaganej wpłaty w ciągu 2 dni w przeciwnym razie osoba ta zostanie skreślona z listy wycieczki.

 

Zapisy oraz dodatkowe informacje
w biurze Oddziału PTTK
tel. 14 612 27 62, 793 853 569 e–mail: 
pttkbochnia@interia.pl