Wycieczka rowerowa 29.08

Wycieczka rowerowa 29.08

Wycieczka rowerowa 29.08

brak kategorii

PTTK Bochnia

2020-08-07

                   PTTK Oddział w Bochni              

zaprasza na

wycieczkę rowerową w Dolinie Wisłoki

w sobotę – 29 sierpnia 2020 r.

 

 

PROGRAM

07:30 – zbiórka w sobotę 29 sierpnia w zatoce przy kościółku szkolnym w Bochni i przejazd busem do Mielca oraz transport rowerów.

10:00 – przejazd trasą rowerową Podleszany koło Mielca - Łączki Brzeskie rezerwat torfowy Bagno Przecławskie - Przecław zamek Ligęzów - Blizna park historyczny na
terenie niemieckiego poligonu V1, V2 - Rzemień zamek Tarnowskich -
Rzochów - Tropicana kąpielisko K/Mielca.

19:30 powrót do Bochni busem.

 

Długość trasy 50-60 km

Czas przejazdu ok 6 godziny plus przystanki  

 

W autobusie: obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia!

 

Koszt uczestnictwa:

Członkowie –  130 zł (opłacone składki na 2020r) 

Sympatycy – 140 zł

 

W tej cenie zapewniamy:

 • opiekę pilota
 • przewóz uczestników wycieczki busem;
 • transport rowerów;
 • ubezpieczenie NNW;

 

Regulamin:

 • Młodzież do lat 18. może wziąć udział tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne!
 • Zapisując się na wyjazd każdy uczestnik akceptuje zawarte w ofercie warunki oraz wyraża zgodę na publikowanie zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej PTTK O/Bochnia, podmiotów współpracujących czy lokalnych portalach informacyjnych.
 • Organizatorzy nie zwracają kosztów wycieczki osobom zgłoszonym i przyjętym na imprezę, które nie wzięły w niej udziału.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty.
 • Kierownictwo imprezy nie przejmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie wycieczki, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu i zmiany programowe należą do kierownictwa wycieczki.
 • Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się uczestnicy mogą być wykluczeni z imprezy.
 • Ubiór odpowiedni do pory roku i warunków pogodowych, warto zabrać ze sobą termos z ciepłą herbatą oraz dużo dobrego humoru

Informujemy, że uczestników imprez turystycznych (wycieczek) organizowanych przez Oddział PTTK w Bochni oprócz zapisów podstawowego regulaminu uczestnictwa obowiązują od 6 czerwca 2020 roku następujące obostrzenia wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów RP z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 1. W każdej imprezie turystycznej może brać udział maksymalnie 150 osób, a w wycieczce połączonej z przejazdem autokarem (lub busem) liczba uczestniczących osób nie może przekroczyć liczby 100% miejsc siedzących w tym pojeździe.
 2. W imprezach turystycznych i wycieczkach nie mogą uczestniczyć osoby mające objawy mogące świadczyć o zarażeniu tej osoby koronawirusem takie, jak: podwyższona temperatura (powyżej 38 st.), męczący suchy kaszel, duszności i bóle mięśni. Każdy uczestnik imprezy turystycznej (wycieczki) zobowiązany jest do podpisania w tym względzie stosownego oświadczenia.
 3. Przed każdym wejściem do autokaru (busa) należy poddać się dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym (dostarczonym przez przewoźnika lub organizatora wycieczki).
 4. Podczas przejazdu autokarem (busem) nakłada się na uczestników imprezy (wycieczki) obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbic albo kasku ochronnego.
 5. Podczas wycieczek pieszych jednocześnie mogą się poruszać obok siebie osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m chyba, że realizują obowiązek zakrywania ust i nosa. Obostrzenie to nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 6. Ten sam wymóg dotyczy uczestników imprezy (wycieczki) podczas pobytu w miejscach ogólnodostępnych (w tym m.in.: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych) chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wędrówek

w zależności od warunków atmosferycznych!

 

Zapisy w biurze PTTK do dnia 25.08.2020 r. w biurze Oddziału PTTK
ul. Bernardyńska 10, 32-700 Bochnia
tel. 14 612 27 62, e–mail: pttkbochnia@interia.pl 

Zapraszamy!