Szukamy pracownika

Szukamy pracownika

Szukamy pracownika

brak kategorii

PTTK Bochnia

2022-06-14

PRACA

Oddział PTTK w Bochni (ul. Bernardyńska 10) zatrudni od 4 lipca br. pracownika na
stanowisko Kierownik Biura Oddziału, w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ½ etatu.
Przewidujemy realizację tygodniowego wymiaru czasu pracy w ciągu trzech dni w tygodniu
(poniedziałek, środa i piątek).


Główne zadania pracownika:
- organizacja imprez turystycznych (wycieczki 1-dniowe, kilku-dniowe);
- obsługa klientów (przyjmowanie wpłat, prowadzenie list uczestników wycieczek);
- prowadzenie statutowej działalności PTTK (w tym działalność członkowska);
- współpraca z biurem rachunkowym;
- rozwój działalności biura;
- promowanie ofert wycieczek w mediach oraz na stronie internetowej Oddziału.


Od kandydatów oczekujemy:
- kreatywności i samodzielności w podejmowaniu działań;
- dokładności, sumienności i zaangażowania w pracy;
- znajomości narzędzi pakietu MS Office;
- minimum podstawowej znajomości j. angielskiego.


Dodatkowym atutem kandydata będzie doświadczenie pracy w branży turystycznej lub
posiadanie PTTK-owskich uprawnień turystycznych (przewodnika, pilota, przodownika)
Zgłoszenia kandydatów wraz z CV przyjmujemy wyłącznie pocztą elektroniczną na adres
pttkbochnia@gmail.com w terminie do 24 czerwca, włącznie (wpisać w temacie: PRACA).
Zgłoszeni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, jej termin i miejsce
zostanie przesłany zainteresowanym pocztą elektroniczną.

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PTTK Oddział w Bochni (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na
przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zgadzam się na przetwarzanie przez PTTK Oddział w Bochni (Pracodawca)
moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez
Pracodawcę. Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane
w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności,
kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed
zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu
o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail,
który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także w
celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych
wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub
niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie
pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania
danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia
podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem
umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).