Słowacja

Słowacja

Słowacja

brak kategorii

PTTK Bochnia

2020-07-13

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

Oddział w Bochni

 

zaprasza na wycieczkę do Wąwozu Choczańskich Wierchów

 

Słowacja oferuje nie tylko skarby kultury, ale także wspaniałą przyrodę i przygodę. 

  01 sierpnia 2020 roku

  

PROGRAM

Sobota, 01.08.2020

 

Wyjazd o 6:00 obok kościółka szkolnego w Bochni.       

Trasa piesza: Prosiek – Prosiecka Dolina – Vidová – Červené piesky, vodopád – Svorad – Veľké Borové  – Oblazy, rázc. – Kvačianska Dolina, ustie – Prosiek       

   
Długość trasy: 17,1 km  suma różnic podejść: 960 m   

czas przejścia:  ~ 6-7h GOT 27 pkt

Chočské vrchy – SK

 

 

Koszt uczestnictwa:

Członkowie PTTK  – 120 zł (opłacone składki na 2020r.)

Pozostali 130 zł

W tej kwocie zapewniamy:

 • opiekę przodownika;
 • przejazd autokarem;
 • ubezpieczenie NNW i KL (poszerzone o „Akcję Ratowniczą”).

 

 

Zapisy w biurze Oddziału do 29 lipca br.

z równoczesną wpłatą kosztów wycieczki.

 

Ilość miejsc ograniczona!

 

 

Regulamin:

 • Młodzież do lat 18. może wziąć udział tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne!
 • Zapisując się na wyjazd każdy uczestnik akceptuje zawarte w ofercie warunki oraz wyraża zgodę na publikowanie zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej PTTK O/Bochnia, podmiotów współpracujących czy lokalnych portalach informacyjnych.
 • Organizatorzy nie zwracają kosztów wycieczki osobom zgłoszonym i przyjętym na imprezę, które nie wzięły w niej udziału.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty.
 • Kierownictwo imprezy nie przejmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie wycieczki, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu i zmiany programowe należą do kierownictwa wycieczki.
 • Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się uczestnicy mogą być wykluczeni z imprezy.
 • Ubiór odpowiedni do pory roku i warunków pogodowych, warto zabrać ze sobą termos z ciepłą herbatą oraz dużo dobrego humoru
 • Uprzejmie informujemy uczestników wycieczek organizowanych przez Oddział PTTK w Bochni; że po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym danego uczestnika na wycieczkę, należy dokonać wymaganej wpłaty w ciągu 2 dni w przeciwnym razie osoba ta zostanie skreślona z listy wycieczki.

 

Uprzejmie informujemy uczestników wycieczek organizowanych przez Oddział PTTK w Bochni; że po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym danego uczestnika na wycieczkę, należy dokonać wymaganej wpłaty w ciągu 2 dni w przeciwnym razie osoba ta zostanie skreślona z listy wycieczki.

Informujemy, że uczestników imprez turystycznych (wycieczek) organizowanych przez Oddział PTTK w Bochni oprócz zapisów podstawowego regulaminu uczestnictwa obowiązują od 6 czerwca 2020 roku następujące obostrzenia wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów RP z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 1. W każdej imprezie turystycznej może brać udział maksymalnie 150 osób, a w wycieczce połączonej z przejazdem autokarem (lub busem) liczba uczestniczących osób nie może przekroczyć liczby 100% miejsc siedzących w tym pojeździe.
 2. W imprezach turystycznych i wycieczkach nie mogą uczestniczyć osoby mające objawy mogące świadczyć o zarażeniu tej osoby koronawirusem takie, jak: podwyższona temperatura (powyżej 38 st.), męczący suchy kaszel, duszności i bóle mięśni. Każdy uczestnik imprezy turystycznej (wycieczki) zobowiązany jest do podpisania w tym względzie stosownego oświadczenia.
 3. Przed każdym wejściem do autokaru (busa) należy poddać się dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym (dostarczonym przez przewoźnika lub organizatora wycieczki).
 4. Podczas przejazdu autokarem (busem) nakłada się na uczestników imprezy (wycieczki) obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbic albo kasku ochronnego.
 5. Podczas wycieczek pieszych jednocześnie mogą się poruszać obok siebie osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m chyba, że realizują obowiązek zakrywania ust i nosa. Obostrzenie to nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 6. Ten sam wymóg dotyczy uczestników imprezy (wycieczki) podczas pobytu w miejscach ogólnodostępnych (w tym m.in.: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych) chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób.

 

                                                                              Oddział PTTK w Bochni

Zapisy oraz dodatkowe informacje
w biurze Oddziału PTTK
ul. Bernardyńska 10, 32–700 Bochnia
tel. 14 612 27 62, 793 853 569 e–mail: 
pttkbochnia@interia.pl

Zapraszamy!