Małopolski Samorząd Pr...

Małopolski Samorząd Przewodników na lata 2014-2017 wybrany

Małopolski Samorząd Przewodników na lata 2014-2017 wybrany

Jasonj

2014-02-15

W COTG PTTK w Krakowie w dniu 15 lutego 2014 r. obradowała Wojewódzka Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK, podczas której udzielono absolutorium ustępującemu Samorządowi i wybrano nowy w składzie: kol. Wiesław Piprek – przewodniczący, kol. Jerzy Bogusław Nowak – wiceprzewodniczący, kol. Jan Noworyta – wiceprzewodniczący, kol. Barbara Jarocka – skarbnik, kol. Anna Mikołajewska – sekretarz, członkowie: kol. kol. Barbara Jagiencarz-Starzec, Leszek Nowak, Agnieszka Lis i Krzysztof Hudzik. Podczas Konferencji wręczono nagrodę ZG PTTK kol. Zbigniewowi Kreskowi za zdobycie Grand Prix w konkursie na wspomnienia przewodnickie (konkurs ogłoszono w 2013 r. – Roku Przewodników w PTTK).

W konferencji nasze Koło Przewodników reprezentowali Wojciech Pałka oraz Tomasz Fischer.

Podczas konferencji wybrano także 24 delegatów na Krajową Konferencję Przewodników Turystycznych PTTK do Łodzi, m. in. Wojciech Pałka z Koła Przewodników w Bochni.