Kurs na uprawnienia Prze...

Kurs na uprawnienia Przewodnika Górskiego Beskidzkiego III klasy

Kurs na uprawnienia Przewodnika Górskiego Beskidzkiego III klasy

PTTK Bochnia

2019-05-27

`Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział „BESKID”

     33-300 NOWY SĄCZ Rynek 9

      Tel/Fax. 0 – 18  443 – 74 – 57

 

 

Informujemy, iż rozpoczął się

 

K U R S

na uprawnienia

Przewodnika Górskiego Beskidzkiego III klasy

 

 

Kandydat na kurs powinien odpowiadać następującym wymogom:

  • mieć ukończone 18 lat;
  • posiadać ukończoną co najmniej szkołę średnią;
  • posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika górskiego;
  • nie był karany za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego;
  • być członkiem PTTK.

*************************************

 

  • Zajęcia teoretyczne odbywają się w układzie piątek popołudniu i sobota, natomiast wycieczki szkoleniowe w soboty i niedziele.

 

  • Szkolenie teoretyczne obejmuje 140 godzin wykładów i ćwiczeń, zaś zajęcia praktyczne obejmują 40 dni wycieczkowych po terenie przyszłych uprawnień.

 

Koszt kursu 3000 zł – płatne w III ratach

 

 

Informacje w siedzibie PTTK Oddz. „Beskid” Nowy Sącz, Rynek 9 Tel. 0 –18 443 74 57; sekretariat@beskid.pttk.pl

w godzinach pracy Biura.