„Kolej na rower” ROW...

„Kolej na rower” ROWEREM PO ŚLĄSKU

„Kolej na rower” ROWEREM PO ŚLĄSKU

brak kategorii

PTTK Bochnia

2021-06-17

„Kolej na rower”
PTTK o/Bochnia zaprasza
na wycieczkę w sobotę 26 VI 2021
ROWEREM PO ŚLĄSKU

Przejazd pociągiem na trasie:
Bochnia- Katowice godz; 7:51
powrotny Katowice – Bochnia godz; 19:06

bilety /dla roweru również/ każdy kupuje we własnym zakresie
(wskazane jest kupić bilety wcześniej).

Katowice to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce, więc rowerzyści mają tutaj sporo możliwości na przejażdżkę leśnymi duktami i parkowymi alejkami. Będziemy chcieli wybrać się nieco dalej i spędzić cały dzień na rowerze połączony z poznawaniem ciekawych miejsc. Po drodze odwiedzimy zabytkowe osiedla robotnicze, miejsca historyczne..... trasa ok 50 km.....pod wodzą śląskiego pasjonata dwóch kółek!

UWAGA!

Młodzież do lat 18-tu może wziąć udział w wycieczce tylko pod opieką osób dorosłych.
Wyposażenie rowerów musi być zgodne z wymogami przepisów o ruchu drogowym.
Wskazane jest posiadanie kasków rowerowych.

 

Wpisowe: członkowie, dzieci, młodzież – 15 zł, pozostali - 20 zł


Uczestnicy wycieczek są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących
zaleceń związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19

Członkowie PTTK z opłaconą składką mają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

Zapisy w biurze Oddziału
z równoczesną wpłatą kosztów wycieczki
Ilość miejsc ograniczona!

Regulamin
Młodzież do lat 18. może wziąć udział tylko pod opieką osób dorosłych.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne!
Zapisując się na wyjazd każdy uczestnik akceptuje zawarte w ofercie warunki oraz wyraża zgodę na publikowanie zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej PTTK O/Bochnia, podmiotów współpracujących czy lokalnych portalach informacyjnych.
Organizatorzy nie zwracają kosztów wycieczki osobom zgłoszonym i przyjętym na imprezę, które nie wzięły w niej udziału.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty.
Kierownictwo imprezy nie przejmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie wycieczki, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.
Ostateczna interpretacja regulaminu i zmiany programowe należą do kierownictwa wycieczki.
Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się uczestnicy mogą być wykluczeni z imprezy.
Ubiór odpowiedni do pory roku i warunków pogodowych, warto zabrać ze sobą termos z ciepłą herbatą oraz dużo dobrego humoru J
Uprzejmie informujemy uczestników wycieczek organizowanych przez Oddział PTTK w Bochni; że po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym danego uczestnika na wycieczkę, należy dokonać wymaganej wpłaty w ciągu 2 dni w przeciwnym razie osoba ta zostanie skreślona z listy wycieczki.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wędrówek
w zależności od warunków atmosferycznych!

Zapisy w biurze PTTK do dnia 21.07.2020 r. w biurze Oddziału PTTK
ul. Bernardyńska 10, 32-700 Bochnia
tel. 14 612 27 62, e–mail: pttkbochnia@interia.pl

Zapraszamy!