Beskid Śląski – Tró...

Beskid Śląski – Trójwieś Beskidzka – 3 x K

Beskid Śląski – Trójwieś Beskidzka – 3 x K

brak kategorii

PTTK Bochnia

2021-06-07

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

Oddział w Bochni

Zaprasza 20 czerwca w Beskid Śląski –

Trójwieś Beskidzka – 3 x K (Kawulok, Kukuczka, Koronki koniakowskie)  

            Wyjazd:  Godz. 6:40 – z Brzeska parking przy Intermarche

                           godz. 7:00 – z Bochni parking koło kościółka szkolnego

Przy zapisie proszę podać miejsce wsiadania.

               Program wyjazdu

            
10:00 – 11:30 Chata Kawuloka w Istebnej os. Wojtasze 

11:30 – 13:00 Izba Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej os. Wilcze

13:00 – 14:30 Koronki koniakowskie – Koniaków os. Szańce

15:00 – 16:00 Ochodzita – Widokowy szczyt oraz odpoczynek w stylowej  karczmie Ochodzita

 

Chata Jana Kawuloka - twórcy, a zarazem wirtuoza gry na instrumentach pasterskich, zbudowana została w 1863 roku. Chata Kawuloka w Istebnej to żywa pamiątka autentycznej zabudowy drewnianej, pełna kultywowanej tradycji i folkloru.

Izba Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej – prywatne muzeum poświęcone wybitnemu polskiemu himalaiście Jerzemu Kukuczce. Obecnie prowadzone jest przez jego żonę, Cecylię. Placówka zlokalizowana jest w domu, który Jerzy Kukuczka kupił od swojej rodziny w latach 80 XX wieku na terenie istebniańskiego przysiółka Wilcze.

powrót około godz. 19: 30

 

Koszt uczestnictwa:

Członkowie PTTK  –  80 zł

Pozostali –  85 zł

W tym następujące świadczenia:

 • opieka pilota;
 • przejazd autokarem turystycznym, opłaty drogowe i parkingowe.

 

Koszt dodatkowy: wstępy do zwiedzanych obiektów 10 zł

Można u nas płacić BONEM TURYSTYCZNYM

Uczestnicy wycieczek są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących
zaleceń związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19

 

Członkowie PTTK z opłaconą składką mają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.

Zapisy w biurze Oddziału

z równoczesną wpłatą kosztów wycieczki

Ilość miejsc ograniczona!

Regulamin:

 • Młodzież do lat 18. może wziąć udział tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne!
 • Zapisując się na wyjazd każdy uczestnik akceptuje zawarte w ofercie warunki oraz wyraża zgodę na publikowanie zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej PTTK O/Bochnia, podmiotów współpracujących czy lokalnych portalach informacyjnych.
 • Organizatorzy nie zwracają kosztów wycieczki osobom zgłoszonym i przyjętym na imprezę, które nie wzięły w niej udziału.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty.
 • Kierownictwo imprezy nie przejmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie wycieczki, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu i zmiany programowe należą do kierownictwa wycieczki.
 • Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się uczestnicy mogą być wykluczeni z imprezy.
 • Ubiór odpowiedni do pory roku i warunków pogodowych, warto zabrać ze sobą termos z ciepłą herbatą oraz dużo dobrego humoru
 • Członkowie PTTK z opłaconą składką mają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Uprzejmie informujemy uczestników wycieczek organizowanych przez Oddział PTTK w Bochni; że po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym danego uczestnika na wycieczkę, należy dokonać wymaganej wpłaty w ciągu 2 dni w przeciwnym razie osoba ta zostanie skreślona z listy wycieczki.

Zapisy oraz dodatkowe informacje
w biurze Oddziału PTTK
tel. 14 612 27 62, 793 853 569 e–mail: 
pttkbochnia@interia.pl

Zapraszamy